Slik sletter du enkelt filer og mapper i Linux

slette filer og mapper i Linux

Trenger du å fjerne uønskede filer eller kataloger? Denne veiledningen viser deg hvordan du sletter Linux-filer og -mapper. Vil du vite hvordan du sletter en fil eller mappe på din Linux-maskin? Kanskje du har filer du ikke trenger som du vil fjerne fra systemet.

I denne artikkelen vil vi snakke om alt relatert til sletting av filer og mapper i Linux. Vi vil også gi kort informasjon om de ulike flaggene og alternativene du kan bruke når du sletter filer og kataloger på datamaskinen din.

Hvordan dual boot Windows 10 med Linux

Hvordan slette en fil i Linux

Som standard gir Linux-systemer en måte å slette filer og kataloger ved å bruke terminalen. Unlink, rm og rmdir er innebygde verktøy som lar en bruker rydde opp i systemminnet ved å fjerne filer som ikke lenger er nødvendige (rm står for remove mens rmdir står for remove directory).

For å slette en fil ved å bruke kommandoen frakobling, skriv inn:

fjerne koblingen til filnavnet

Når du trykker Enter, vil systemet fjerne den fysiske koblingen til den angitte filen med minnet. Merk at du ikke vil kunne slette flere filer ved å bruke kommandoen frakobling. rm-kommandoen tar over i slike situasjoner.

For å slette en enkelt fil ved hjelp av rm, skriv:

rm filnavn

Med rm må du bekrefte sletting av skrivebeskyttede filer ved å skrive y eller yes. Dette er en sikkerhetsmekanisme i Linux da de fleste systemfilene er skrivebeskyttet og Linux bekrefter om brukeren ønsker å slette dem. Kryptering av filer og mapper på Linux er mulig selv om du mener alvor med å beskytte systemet ditt.

Når du sletter en skrivebeskyttet fil, vil en melding som ligner på følgende vises.

rm: fjerne skrivebeskyttet vanlig tom fil ‘filnavn’?

Du kan også sende flere separate filnavn med mellomromstegnet for å fjerne mer enn én fil.

rm filnavn1 filnavn2 filnavn3

For å slette alle filer som har en bestemt utvidelse, kan du implementere vanlig uttrykk i rm-kommandoen.

rm *.txt

Kommandoen ovenfor vil fjerne alle tekstfiler i gjeldende arbeidskatalog.

Hvis du vil bekrefte slettingen av hver fil i en katalog, bruk -i-flagget med rm. -i-flagget står for interaktiv og lar deg velge om du vil slette filen eller ikke. Du må skrive y/yes eller n/no for å bekrefte valget.

rm -i *.txt

For å slette filer uten å be om bekreftelse, bruk -f-flagget med rm-kommandoen. -f står for kraft eller med kraft.

rm -f filnavn1 filnavn2 filnavn3

Det er forskjellige andre rm-alternativer du kan bruke. Du kan også koble sammen flere alternativer for å øke effektiviteten til kommandoen. For eksempel, å kombinere -i og -v sammen vil spørre deg før du sletter noen spesifiserte filer i detaljert modus.

rm -iv *.docx

Fjerne kataloger og mapper

På Linux er det to kommandovalg når det gjelder å slette mapper. Du kan bruke rmdir-kommandoen eller rm-kommandoen.

Det er imidlertid en liten forskjell mellom disse to kommandoene. Med rmdir kan du bare slette tomme kataloger. Hvis du har en mappe som inneholder flere filer, må du bruke rm-kommandoen.

Slik sletter du en tom mappe ved å bruke rmdir-kommandoen:

rmdir /katalog

Hvis det er en tom katalog du vil fjerne, bruk -d-flagget med rm-kommandoen. -d-flagget står for katalog.

rm -d /katalog

Det er også enkelt å slette flere kataloger med kommandoen rm. Send navnet på de plassdelte mappene.

rm -r /dir1 /dir2 /dir3

For å slette en ikke-tom katalog (mapper som inneholder filer), bruk -r-alternativet med kommandoen. -r-flagget eller det rekursive flagget vil rekursivt slette alle filer og undermapper i den angitte katalogen.

rm -r /katalog

I likhet med filer på Linux, hvis katalogen er skrivebeskyttet, vil rm vise en melding som ber deg bekrefte fjerningen på nytt. For å ignorere ledeteksten, bruk -f-flagget med kommandoen.

rm -rf /katalog

Du kan også koble sammen flere alternativer mens du sletter mapper. Du kan også bruke regulære uttrykk når du sletter Linux-kataloger.

Hvordan ta opp skjermen på Linux

Filbehandling på Linux

Det er viktig å vite hvordan du organiserer lagring på datamaskinen din ved å slette filer og mapper. Du kan komme over en situasjon der filbehandleren din ikke lar deg slette filer og mapper grafisk. I disse tilfellene er sletting av filene ved hjelp av terminalen det eneste passende valget.

Noen ganger vil du kanskje flytte en fil til en annen katalog i stedet for å slette den fullstendig fra systemet. Linux gir mv-kommandoen for å endre plasseringen av filer og mapper i systemminnet.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.