Slik bruker du Finn og erstatt i Google Dokumenter

bruk Finn og erstatt i Google Dokumenter

Slik bruker du Finn og erstatt i Google Dokumenter for å gjøre flere endringer i et dokument raskt. Google Dokumenter Finn og erstatt-verktøyet er tilgjengelig på stasjonære og mobile enheter. Du kan bruke Finn og erstatt i Google Dokumenter for å finne et ord i et dokument, erstatte en enkelt oppføring eller erstatte hver forekomst av et ord eller en setning.

Du kan åpne dialogboksen Finn og erstatt fra Rediger-menyen i Google Dokumenter. På Android eller iOS er finn og erstatt tilgjengelig fra menyen med tre prikker øverst til høyre på skjermen. Utover produktivitetsnødvendigheter som klipp, kopier og lim, er det få oppfinnelser fra datamaskinalder som kan spare deg for så mye tid og frustrasjon som å finne og erstatte.

Muligheten til å søke etter alle forekomster av et bestemt ord eller uttrykk i et dokument og redigere dem alle samtidig sparer tid. Heldigvis inkluderer Google denne nyttige funksjonen i Google Dokumenter.

Slik bruker du Finn og erstatt i Google Dokumenter på PC

gå til google Dokumenter i nettleseren din og åpne dokumentet der du vil finne og erstatte teksten.

 1. Klikk på Rediger på menylinjen i Google Dokumenter, og klikk deretter på Finn og erstatt.
 2. I tekstfeltet til høyre for Finn skriver du inn ordet eller setningen du vil søke etter.
 3. Du kan bare bruke dette verktøyet til å søke, men hvis du også vil erstatte den teksten med noe annet, skriv inn erstatningsteksten i Erstatt med-feltet.

Så snart du skriver inn tekst i Finn-feltet, skal du se de uthevede oppføringene vises i dokumentet. Du kan også bruke Forrige og Neste-knappene til å flytte rundt i dokumentet, og vise hver oppføring i Finn-teksten.

Hvis du vil gjøre en endring, kan du klikke og skrive dokumentet selv om Finn og erstatt-vinduet fortsatt er i forgrunnen.

Hvis du vil erstatte teksten, kan du klikke Erstatt (for å erstatte gjeldende valgte oppføring) eller Erstatt alle (for å erstatte hver uthevede forekomst av ordet eller uttrykket).

Slik bruker du Finn og erstatt i Google Dokumenter på Android-telefon

Finn og erstatt er tilgjengelig på Android-appen, selv om den fungerer litt annerledes enn en nettleser på en datamaskin. Den største forskjellen er at det er en to-trinns prosess.

 1. Start Google Docs-appen og åpne dokumentet du vil redigere.
 2. Trykk på menyen med tre prikker øverst til høyre på skjermen. Velg Finn og erstatt fra rullegardinmenyen.
 3. Øverst på skjermen skriver du inn ordet eller setningen du vil søke etter, og trykker deretter på forstørrelsesglasset nederst på skjermen. Du skal se teksten vises uthevet i hele dokumentet, og du kan bruke pilene øverst på skjermen til å bla gjennom hver.
 4. For å erstatte teksten, trykk på menyen med tre prikker øverst til høyre og velg Erstatt eller Erstatt alle. Velg alternativet du ønsker, og skriv deretter inn erstatningsteksten i Erstatt med …-feltet nederst på skjermen. Trykk på Erstatt eller Erstatt alle.
 5. Når søke- og erstatningsoperasjonen er fullført, trykker du på Ferdig-merket øverst til venstre.

Hvordan endre marginer i Google Dokumenter

Slik bruker du Finn og erstatt i Google Dokumenter på iPhone eller iPad

Du kan bruke Finn og erstatt på iPhone eller iPad, selv om funksjonen ser litt annerledes ut her enn i en nettleser.

 1. Start Google Docs-appen og åpne deretter dokumentet du vil redigere.
 2. Trykk på menyen med tre prikker øverst til høyre på skjermen. Velg Finn og erstatt fra hurtigmenyen på høyre side av skjermen.
 3. Øverst på skjermen skriver du inn ordet eller setningen du vil søke etter. Du skal se at teksten vises fremhevet i hele dokumentet, og du kan bruke opp- og nedpilene øverst på skjermen for å bla gjennom hver.
 4. For å erstatte teksten, skriv inn erstatningsteksten i Erstatt med-feltet nederst på skjermen. Trykk på Erstatt eller Alle.
 5. Når søket og erstatt er fullført, trykker du på X-en øverst til venstre for å gå tilbake til dokumentet.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.